Έκδοση / Αρχισυνταξία:
Μαίρη Κλιγκάτση

Graphic designer / Σχεδιασμός ιστοσελίδας / Διαχείριση περιεχομένου:
Χρήστος Ουζούνης

Κατασκευή ιστοσελίδας:
Κυριάκος Κραστίλλης  [ kindstudios.gr ]