Το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine παρέχει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί πριν κάνει χρήση του Διαδικτυακού τόπου www.duendemagazine.gr (εφεξής “Διαδικτυακού τόπου”).

Εισαγωγή
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα του ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, διασκευή ή απόδοση του συνόλου του περιεχομένου του Διαδικτυακού τόπου, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγκριση του διαχειριστή.

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τρίτων που αναφέρονται στον Διαδικτυακό τόπο και φέρουν σήματα των αντίστοιχων συνεργατών, οργανισμών, εταιρειών, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Διαδικτυακό τόπο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως έγκυρες ή σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές, ευθέως ή εμμέσως προτροπές για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης. Είναι στην ευχέρεια του επισκέπτη η αξιολόγηση του περιεχομένου, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Links
Το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας δεδομένων, την ποιότητα ή πληρότητα των υπηρεσιών που παρέχουν άλλοι ιστότοποι, στα οποία παραπέμπει μέσω δεσμών, hyperlinks ή διαφημιστικών banner. Την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους φέρουν οι ίδιοι οι ιστότοποι. Για οποιαδήποτε πρόβλημα υπάρξει κατά τη χρήση τους, ο επισκέπτης θα πρέπει να απευθυνθεί απ’ευθείας στον αντίστοιχο ιστότοπο. Το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υποστηρίζει ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστότοπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Προστασία ανηλίκων
Το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους επισκέπτες. Ενδέχεται μέσα από τις σελίδες του Διαδικτυακού τόπου να υπάρχει περιεχόμενο που να θεωρηθεί ακατάλληλο για ανηλίκους και το οποίο δεν γίνεται να ελεγχθεί από το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες.

Εαν ωστόσο ανήλικοι επισκέπτες εισέλθουν το Διαδικτυακό τόπο και συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο, το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine εφαρμόζει υπεύθυνα τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που απαιτούνται κατά περιπτώσεις (αναφέρονται παρακάτω) δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine δύναται να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο εαν απαιτηθεί από το νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθούν από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Σχόλια
Το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine ενσωματώνει στις σελίδες του σύστημα σχολιασμού από τους επισκέπτες. Για να υποβληθεί ένα σχόλιο απαιτείται ένα όνομα και μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για λόγους ασφαλείας και ταυτοποίησης του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.

Το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται με οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες αντιλήψεις/απόψεις των σχολιαστών.

Τα σχόλια που περιλαμβάνουν προσβλητικό περιεχόμενο, πορνογραφικό υλικό, ρατσιστικό υλικό, διαφημίσεις ή ανάρμοστο γενικά περιεχόμενο, θα αφαιρούνται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Όταν αυτό συμβαίνει κατ’ επανάληψη, το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του σχολιαστή από μελλοντική χρήση του συστήματος σχολιασμού.

Ο σχολιαστής δεν έχει δυνατότητα διαγραφής των σχολίων του, μετά τη δημοσίευσή τους. Η δυνατότητα αυτή δίνεται κατόπιν επικοινωνίας με το διαχειριστή μέσω e-mail και συγκεκριμένα στο info@duendemagazine.gr. Το αίτημα ικανοποιείται μόνο εφόσον ο σχολιαστής έχει δηλώσει μία έγκυρη διεύθυνση e-mail κατά τη δημιουργία του σχολίου και εφόσον απαντήσει στο μήνυμα επιβεβαίωσης που θα αποσταλεί από το διαχειριστή.

Newsletter
Το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε ενημερωτικές επιστολές “Newsletter”. Η εγγραφή στην εν λόγω υπηρεσία είναι προαιρετική και χρησιμοποιεί μόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail που θα παρέχει ο επισκέπτης, στο αντίστοιχο πεδίο εγγραφής. Το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις e-mail που συλλέγονται με τον παραπάνω τρόπο, αποκλειστικά για τη διανομή των ενημερωτικών επιστολών και για κανέναν άλλο λόγο.

Cookies
Το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή κειμένου (.txt) που αποστέλλονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει την δυνατότητα αποδοχής cookies στον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για καταγραφή προσωπικών δεδομένων ούτε έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο ή έγγραφο του υπολογιστή στον οποίο αποστέλλονται. Χρησιμοποιούνται μόνο για την σωστή λειτουργία του Διαδικτυακού τόπου καθώς και για στατιστικούς λόγους ή λόγους marketing.

Ο επισκέπτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του (browser) με τέτοιο τρόπο ώστε είτε να προειδοποιείται για τη χρήση των cookies είτε να μην αποδέχεται τη λήψη τους. Σε περίπτωση που επιλεγεί η μη αποδοχή τους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο του ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine, για τεχνικούς λόγους.

IP Address
Η διεύθυνση IP δίνεται από τον παροχέα σύνδεσης στο διαδίκτυο (Internet Provider) και χρησιμοποιείται για να μπορέσει ο χρήστης να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP κρατείται από το ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

 

Ο επισκέπτης του Διαδικτυακού τόπου ΝΤΟΥέΝΤΕ Magazine είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του και οφείλει να συμμορφώνεται με την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή Νομοθεσία. Οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού τόπου για παράνομο σκοπό συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες.

Ο διαχειριστής του Διαδικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παραπάνω όρων χρήσης, χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης οφείλει να ελέγχει τους όρους χρήσης τακτικά. Εφόσον προβαίνει στη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, θεωρείται ότι τους αποδέχεται.