«Στεκόσουν δίπλα σε ένα φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, μετρούσες, όχι φυσικά τα στολίδια, ποτέ δεν έδωσες σε αυτά κάποια σημασία/ μόνο τις ακτίνες φωτός που περνάγανε μέσα σου, τραβώντας το σκοτάδι στην αφάνεια και τη σκέψη σου σε έναν άλλο δρόμο».

Γιάννης Βέλλης