Το αίνιγμα ενός βλέμματος, μπροστά στην ομορφιά ενός κόσμου που δεν έχει ενηλικιωθεί.