Κόρη πατέρα
μάνα γιου
εγγόνα δανεικής γιαγιάς.
Πώς να με ορίσω;
Όχι όπως μου έμαθαν.
Να βρω έναν άλλο τρόπο
που να περιλαμβάνει εμένα κι όχι μόνο επίθετα και ουσιαστικά
σε βιογραφικό ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής.